Nebár se říkat pravdi je bolestivé,život bez pravdy je nebolestivý a falešný

Doba temna a inkvizice Ústeckého kraje ČSSD

neděle 17. červenec 2011 14:05

Dnes nebudeme hovořit o korupci, ale možná je skrytá někde hluboko v myslích těch, co zavádí DOBU TEMNA A INKVIZICE ÚSTECKÉHO KRAJE, kteří chtějí zneužít probíhající optimalizaci školství zrušením tradičního gymnázia se stoletou tradicí v Rumburku ve prospěch svých tužeb a vizí. Kteří uvažují jinak, než je státem uvedená optimalizace škol, která by měla zajistit minimalizování ekonomických vstupů na zajištění chodů škol, měla zaručit rozvoj daného regionu v dostupnosti vzdělanosti a zaručit potřebnou úroveň a kvalitu středního školství, které v současnosti dle vědeckých analýz neodpovídá potřebnému stupni kvality. O snížení kvality vzdělanosti na odborných učilištích a středních odborných školách zajisté víme dostatečně všichni. 

Tento sestupný trend v náročnosti neodpovídající současným teoreticky odborným požadavkům vznikl zejména ze snahy o maximální naplnění ekonomických potřeb, tedy ekonomika jako určující kvantita, nahradila kvalitu vzdělávacího procesu. Tato kvantita znamená masovost žáků, studentů se snížením nároků na vzdělávací pedagogický proces. Je nutné se však zastat mnohých pedagogických pracovníků, kteří přes zjevnou snahu udržovat potřebnou kvalitu, tedy potřebnými nároky ve vzdělávacím procesu na žáky a studenty byli za takovýto přístup svými nadřízenými mnohdy pranýřování, anebo dokonce museli svou pedagogickou praxi opustit. Přesto, že víme, že prvky kvality ve vzdělanosti jsou nosným pilířem úrovně společnosti, která se projevuje ve svém dlouhodobém časovém měřítku. Tedy zavádění prvků kvantity se projevuje snížením zejména morální, dovedností a znalostní úrovně společnosti, které se pak projevují narůstáním patologických prvků ve společnosti – drogy, kriminality, rozvodovost.

Ale vraťme se k našemu problému – Gymnázium Rumburk. V nedalekém městě Varnsdorfu již v hluboké totalitě existovaly otevřené snahy o zrušení gymnázia Rumburk, a převedení této školy do města Varnsdorf. Ale ani totalitní režim nechtěl likvidovat něco, co má historickou tradici, bourat něco, kde byli vychovány tisíce vysokoškolsky vzdělaných odborníků ve všech lidských činnostech – vědci, lékaři, inženýři, pedagogové a myslitelé, kteří této zemi v různých částech byli potřebnou kvalitou rozvoje. Po nástupu Ing. Jakubce ředitele Střední školy služeb a cestovního ruchu Varnsdorf na post radního Ústeckého kraje za ČSSD se zodpovědností za školství se začaly dít divné věci. Naplno se totiž rozjela akce likvidace Gymnázia Rumburk a to za tichého mlčení vedení města Rumburk reprezentovaného zástupci ČSSD, kteří dle vyjádření Ing. Jakubce o této připravované akci věděli již několik let a nic proti tomu neudělali, nic proti neučinili – ne nadarmo se říká, že jablko nespadne daleko od stromu.

Pokusím se popsat proces slučování Gymnázia Rumburk a Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie ze svého pohledu. Pár otázek si dovolím položit i tobě, milý čtenáři. 

Je totiž dost dobře možné, že se něco podobného právě teď odehrává i ve tvém městě či kraji.

Je vůbec slučování škol v Rumburku nutné?

Je. Pokud by se školy nesloučily, došlo by k úpadku SZdŠ a OA. Její další existenci by při stávajícím tempu úbytku studentů nebylo možně bez zvláštních dotací financovat. Počet studentů zdravotnických a ekonomických oborů se v letech 2008 až 2010 snížil z 380 na 315. Představy o zvýšeném zájmu o studium na této škole se při více jak 40% neúspěšnosti mění v iluzi (ano, čtete dobře – více jak 40% maturantů Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie v Rumburku bylo u letošních maturit neúspěšných!!!).  

Pro srovnání – gymnazistů bylo na začátku tohoto školního roku 398 (415 v roce 2008) a u státních maturit uspělo všech sedmdesát maturantů.

Jak by měl optimalizační proces v Rumburku proběhnout?

Na to existují dva pohledy. Představím je zjednodušeně:

Jeden říká, že není třeba nic měnit. Sloučenou školu bude navštěvovat více než 750 studentů. Bude nadále sídlit v pěti budovách, do kterých se budou investovat desítky miliónů korun. Zvýšení kvality vzdělávacího procesu zajistí stávající vedení Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie.   

Druhý pohled na věc počítá ve sloučené škole s 600, maximálně 650 studenty, se sestěhováním do tří budov (dvě školní budovy a internát) a minimálními náklady na proces slučování. Kvalitu vzdělávacího procesu má garantovat současný management gymnázia. 

Můj pohled na věc: ve spádové oblasti Šluknovského výběžku – Šluknov, Rumburk, Varnsdorf je podle Ústavu pro informace ve vzdělávání na středních školách připraveno 5 125 židliček pro studenty, maximální možný počet středoškoláků je však podle údajů Českého statistického úřadu o počtech narozených dětí pouze 2 300. Je asi jen náhoda, že ředitelem varnsdorfské odborné školy s kapacitou 2 500 (!) a naplněností 1600 studentů je právě radní Jakubec.  O redukci počtu studentů ve sloučené škole není tedy třeba diskutovat. Výsledky letošních maturit a zájem o jednotlivé typy studijních oborů vypovídají jasně o rozdílné kvalitě škol. Pouze druhý pohled na optimalizaci akcentuje snahu ušetřit. Není co řešit, hlavu a patu má varianta druhá, kterou připravil se svými kolegy ředitel gymnázia Kroutil. Jak to vidíš ty, čtenáři? 

A výsledek? Radní Jakubec a odbor školství předložil Radě ÚK a následně zastupitelstvu jako „ideální“ variantu první.  

Jak se k procesu slučování postavilo město?

Starosta Sykáček (také senátor za ČSSD) a místostarostové Šváb a Pokorný (ČSSD) veřejně prohlásili, že sloučení je ekonomickou nutností. Zároveň se ale na jejich popud rumburské zastupitelstvo usneslo na tom, že se sloučením nesouhlasí. Místo toho, aby se město jasně vyjádřilo k tomu, jakou chce mít na svém území střední školu, přenechalo alibisticky rozhodnutí pouze a jenom na radním Jakubcovi a jeho partě. 

Má Ústecký kraj (pan Jakubec) koncepci rozvoje školství?

Nemá. Radní Jakubec (ČSSD) spolu s 57 úředníky odboru školství nechává jím vyvolenými řediteli zpracovat své představy o školství v daném městě či regionu. Tyto výtvory, které neberou ohled na čísla (ekonomické ukazatele, počty studentů, jejich úspěšnost ve vzdělávání, uplatnění na trhu práce atd.) akcentují pouze ambice pana radního a několika – ideově či stranicky – spřízněných lidí. Vzpomeňte jen na kauzy na gymnáziích v Litoměřicích, kde byla do funkce ředitelky jmenována nikým nechtěná členka ČSSD, a v Děčíně, které je podle krajských zastupitelů třeba přivést pod křídla tamní obchodní akademie…

Mohl bych pokračovat dalšími rozbory, které prokazují logiku, ekonomiku, morální a společenský kredit potvrzující oprávněnost, aby nástupnickou organizací sloučených škol v Rumburku bylo po právu a v duchu myšlenky optimalizace určeno a jmenováno Gymnázium Rumburk. Toto potvrzuje i ta skutečnost, že v Ústeckém kraji činí podíl gymnazistů ve studentské populaci 6,9%, což je nejnižší podíl v rámci celé ČR. Z toho hlediska je pro mne rozhodnutí Libereckého kraje o zřízení Gymnázia v Novém Boru jako logickou snahou o zajištění dostupnosti středního vzdělání ve svém regionu. A to i přesto, že další Gymnázia jsou v Mimoni a České Lípě, tedy ani ne 20 km od sebe vzdálená. 

Zdá se, že zde zřejmě byla oklamána Hejtmanka Ústeckého kraje, rada a zastupitelstvo v duchu úzkých a egoistických zájmů jednotlivců. Přes názorově odlišné postoje k řízení státu a společnosti nemohu uvěřit, že by s takovýmto nesmyslem vedení ČSSD souhlasilo a, posvětilo jej. Pokud se mýlím, a přesto toto je v souladu s vědomím představitelům ČSSD, tak musím znovu opakovat následující – 

Že nadešla doba temna a inkvizice Ústeckého kraje ČSSD 

Věřím, že toto rozhodnutí nemá nic společného s tím, že ředitel Gymnázia Rumburk byl za ODS dlouhodobým zastupitelem a snažil se vždy věcně a konstruktivně poukazovat na jevy a situace, které budu popisovat v následujících článcích. 

Věřím, že se najde dostatečně silná společenská vůle k tomu, aby toto bezpráví, ohrožení nejchudšího regionu, který se zmítá v bludišti patologických společenských projevů, aby tato síla věci narovnala v duchu spravedlivé optimalizace, morálky, rozvoje budoucnosti a moderního středního a kvalitního školství. Aby dobré České stříbro nebylo chamtivými Jidáši sežráno pro jejich touhy a egoismus, abychom za pár let nelitovali toho, že jsme toto bezpráví na našem městě, dětech, vzdělanosti dopustili. 

To co totalitní režim neučil na Gymnázium v Rumburku za celou svojí éru, to prosadili činovníci ČSSD za pár měsíců. 

Věřím, že stoletá tradice Gymnázia Rumburk, jeho kvalita otevře oči Ministrovi školství a premiérovi České vlády, aby dobré České stříbro zůstalo i pro budoucnost zachováno.

 

Ladislav Račok

Ladislav Račok

Ladislav Račok

Současný stav České republiky v oblasti politické, morální,ekonomické,státní a její možný vývoj v rámci Evropské unie.

Studuji sociální vědy. Vystudoval jsem střední zdravotní školu - obor všeobecná sestra, IDVPZ Brno - nadstavbové specializační studium péče o nemocné, Univerzitu Karlovu v Praze - Lékařskou fakultu v Hradci Králové - obor ošetřovatelství a psychologie. Jsem jednou ženatý, mám tři dcery a další člen rodiny - bordeuská doga -Xanta + příroda. Rád hraji tenis,volejbal.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora