Nebár se říkat pravdi je bolestivé,život bez pravdy je nebolestivý a falešný

Stát potřebuje profesionální armádu,moderní policii a hasičský sbor

středa 27. červenec 2011 22:35

Demokratický stát potřebuje profesionální armádu, moderní a akce schopnou policii, moderní hasičský sbor.   Poslední dobou hledám mnoho odpovědí na počínání ministerstva financí. Na jedné straně vede nekompromisní válku na snižování státních výdajů. Na tom by samozřejmě nebylo nic nerozumného, špatného. Dochází ke snižování rozpočtových kapitol jednotlivých ministerstev, kdy toto snižování se zejména projevuje snižováním tarifních a mzdových nákladů s následným snižováním počtu pracovníků těchto rezortů. Nechci ani vést diskuzi, zda je stát přebujelí, anebo ne. Problém je daleko hlubší, záludnější a zákeřnější.

Nejdříve si však musíme položit otázku a na ní hledat odpověď.

 Proč stát povolil nekontrolovaně hazard – kdy stát na nezdaněném hazardu ročně tratil 5    miliard korun x např. 10 let = 50 miliard korun.

Proč stát dovolil a povolil nezákonně podnikat na našem území, a tedy toleroval šedou ekonomiku v ročním obratu asi 900 miliard korun, a tím připustil nejenom snižování výkonu státní ekonomiky, snížením výběrů daní a růst HDP.

Proč stát tolerancí šedé ekonomiky dovolil likvidaci živnostníků, malých a středních firem, které tvoří až 70% příjmů státního rozpočtu.

 

Problém, se kterým se potýkáme, se jmenuje korupce, bratříčkování, kdy do různých společenských pozic jsou nominování nekompetentní a nevzdělaní lidé. Ale o tom jsem již napsal mnoho řádků. Tento stav dovolil špatný a nezdravý systém, špatné normy a špatné morální hodnoty. Věřím, že nastala doba, která toto změní. Nepůjde to asi tak rychle, chobotnice, která ovládla státní a veřejný sektor, se nebude chtít jen tak vzdát. Je silná, mocná a nezná slitování. Vždyť jenom oficiální stanovisko mezinárodních organizací hovoří o částce jeden a půl biliónů korun, které byli do roku 2010 rozkradeny na předražených zakázkách, pochybných výběrových řízeních a zakázkách, které ani neprošli potřebným výběrem.

Všechny tyto metody a formy zlatokopectví, tunelářství, zlodějen za bílého dne nejenom že snížili prestiž České republiky u zahraničních investorů, ale především ohrozili stabilitu a bezpečnost státu, jeho nezávislost a svrchovanost.

Stav české ekonomiky není jinak uspokojivý, a jsou regiony, kde doutná sociální napětí, je zde vysoká nezaměstnanost, která může ohrozit mladou demokracii. Na tyto sociálně nestabilní regiony se nabaluje vliv šedé ekonomiky zvyšováním kriminalizace, pěstování drog a dalších průvodních patologických procesů, které jsou velmi nebezpečné. Jejich přehlížení již historie mnohokrát ukázala a potvrdila jako malomocnost státu, jako slaboduchost a propojení na různých stupních státní a veřejné správy.

Je to vzkaz především ministrovi financí. Zajisté reformy jsou nutné. Ale především reformy systému řízení státu, aby každý úředník i na té nejmenší pozici pracoval podle etického kodexu opírajícího se o zákonné normy ve prospěch této země. Pokud je stát nemocný, a on je nemocný, to přeci víme všichni, pak se musí postupovat systematicky, ne chaoticky. Pak se musí postupovat cíleně, ne nesmyslně. Pak se musí na základě provedených analýz hledat nejoptimálnější řešení, a ne tápat a provádět výkřiky do tmy, které naopak státní systém destabilizují, vytvářejí zóny napětí a pomáhají upevňování patologických forem a činností ve výkonu státní a veřejné správy. Je nutné vnímat nejenom nestabilitu vnitřní, ale i vnější.  

Svět není jednotný, ani v otázkách ekonomických, ani v otázkách náboženských, politických, a filosofických. Vedle demokraticky smýšlejících zemí, jsou zde stále země, které uvažují mocensky, mají diktátorské projevy, které jsou mnohdy upevňovány fanatickými metodami ortodoxního náboženství.

Při ochraně demokracie, demokratické společnosti je zapotřebí vnímat všechny tyto vnitřní a vnější vztahy. Podceněním těchto vztahů na státní úrovni, se takové chování rovná hazardu se svrchovaností, nezávislosti a ohrožením samotné bezpečnosti demokratické společnosti a státu.

 

Proto si nesmírně přeji, aby vláda této země pochopila, že je nutné mít profesionální armádu, moderní a akce schopnou policii a moderní a dobře vybavený hasičský sbor.

 

V této chvíli mne nezajímají tabulky armád, policistů a hasičských záchranných sborů v rámci členských států Evropské Unie. Je nutné přiznat, že Česká republika je nárazníkovou zemí, je to tranzitní země, srdce Evropy, a zároveň tvoří obrannou linii. Snižování rozpočtu kapitol ministerstva obrany, ministerstva vnitra se tedy za této situace nedá nazvat jinak, než hazard s demokracií, bezpečností a svrchovaností této země, České republiky, ale i ohrožením bezpečnosti samotné Evropy.

Pokud chce ministr financí najít sekundární zdroje, ke snížení státních výdajů, tak stačí použít bezpečnostní systém státu k eliminaci šedé ekonomiky zavedením rovnocenného postavení na trhu v České republice a jeho spravedlivým daněním. Jednoduše řečeno, kdo chce podnikat na území České republiky, musí znát nejenom její státní, úřední jazyk, musí znát zákony a musí řádně platit daně, to je jedna a nejdůležitější povinnost státu k naplnění státní kasy.

K tomu, aby to tak fungovalo, aby každý pochopil, že Česká republika není žádný ráj pro nezákonný obchod, korupci, tunelářství, že Česká republika není Evropskou plantáží k pěstování drog, musíme mít profesionální armádu, moderní a akce schopnou policii a dobře vybavený hasičský sbor.

 

K tomu je zapotřebí najít potřebné zdroje, a především nesnižovat počty příslušníků armády, policie a hasičských sborů. Historie nás mnohokrát poučila, že podceněním těchto pilířů státní nedotknutelnosti, svrchovanosti nás vždy stálo daleko více financí, strádání a bolesti. Jako občan této země si přeji moderní demokratickou společnost, která mi poskytne nejenom vztah k mé rodné hroudě, ale poskytne mi potřebnou ochranu práva, klidný a bezstarostný život v bezpečí pro mne, mou rodinu, mé přátelé a pro všechny občany České republiky.

 

 

Proto vzkazuji ministrovi financí, naplňte kapitoly ministerstva obrany a vnitra do potřebné výše, aby byly profesionální, moderní a akce schopné pro ochranu občanů této země, jejich svobod a práv. Ne však cestou demagogickou a nesmyslným snižováním stavů příslušníků armády, policie a hasičů.

Historie nás mnohokrát poučila, že demokracie musí být silná, aby ochránila sama sebe.

Ladislav Račok

Ladislav Račok

Ladislav Račok

Současný stav České republiky v oblasti politické, morální,ekonomické,státní a její možný vývoj v rámci Evropské unie.

Studuji sociální vědy. Vystudoval jsem střední zdravotní školu - obor všeobecná sestra, IDVPZ Brno - nadstavbové specializační studium péče o nemocné, Univerzitu Karlovu v Praze - Lékařskou fakultu v Hradci Králové - obor ošetřovatelství a psychologie. Jsem jednou ženatý, mám tři dcery a další člen rodiny - bordeuská doga -Xanta + příroda. Rád hraji tenis,volejbal.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora