Nebár se říkat pravdi je bolestivé,život bez pravdy je nebolestivý a falešný

Textilní průmysl byl zrušen, to je pro mne novinka

pondělí 1. srpen 2011 11:00

Opravdu musíte lít špínu na tento stát za každou cenu – pokračování II. Český textilní průmysl byl zrušen? To je pro mne novinka. Ve skutečnosti nebyl ničím a nikým zrušen, on zkrachoval. Zkrachoval kvůli neschopnosti českých manažerů těchto podniků prodat v zahraničí české zboží. Pro potřeby ČR byl textilní průmysl příliš rozsáhlý. Ze stejného důvodu zanikly i jiné podniky, nejen textilní. Nikdo je nerušil.

No, nejsem odborník na textilní průmysl, ale pokusím se podat pohled, jak jsem jej viděl já. Zdejší textilní průmysl, byl dominantou. Jenom v našem městě bylo umístěno pět provozů. To na město s necelými jedenácti tisící obyvatel je mnoho, tedy proto dominantní. Náš výběžek má asi okolo šedesáti tisíc obyvatel. Jednotlivých provozů zde bylo daleko více. Všechny byly zastaveny. Přesto o několik let později byl uveden jeden závod do provozu, když jej koupil holandský podnikatel a rozjel plnou původní výrobu.

 

Jak to tedy bylo z mého pohledu nezasvěceného a neznalého problematik textilního průmyslu. Všechny jednotlivé provozy textilních závodů Bytex zaměstnávali nejenom ženy a muže z našeho města, ale poskytovali zaměstnání a obživu i okolním městům. Když jsme se dozvěděli o rozhodnutí v devadesátých letech, že budou postupně všechny provozy zastaveny, tak jsem se o to začal zajímat. Informace byly různé. V jednom se však shodovaly. Výroba se ruší z důvodů, že poptávka by byla. Zejména z Ruska. Ale to chce platit plynem a ropou, ne hotově.

Dobře si vzpomínám jak na přelomu let 1992 a 1993 padlo prohlášení ze strany našich představitelů, že obchod s Ruskem bude probíhat klasicky, a to pouze na základě finančních hotovostí. Jiný typ obchodní spolupráce nepřichází v úvahu, tedy systémem vzájemného zápočtu obchodovatelných komodit. Protože tedy tento způsob obchodování byl z naší strany zamítnut, došlo k přebytkům výrobků ve skladových zásobách a tím postupně k omezování výroby, až po její zastavení.

Zároveň jsem toho názoru, že textilní výrobky byly plně srovnatelné s kvalitou výrobků ostatních Evropských zemí, což potvrzuje i ta skutečnost, že jeden závod koupil evropský podnikatel s kompletní výrobou, která zde byla i v roce 1990. Tuto kompletní výrobu na plný výkon jel podle mých informací do konce roku 2010 a pokračuje v ní dál. Otázka tedy je, jak je možné, že se zastavila kompletní výroba, o práci přišlo tisíce žen a na druhé straně, je zde závod, který jede v pohodě dál. Proč k tomu došlo, jaké to byly zájmy a proč? Obdobný problém je i s Českým stříbrem – Crystalex Nový Bor, tento národní skvost utrpěl těžké rány. Několikrát byl opakovaně předáván různým společnostem, až nakonec z něho nezůstalo nic. To co z něho zůstalo, je děsivé a způsob, jak je tam zacházeno s pracovníky, mi silně připomíná dobu otrokářskou. Tedy aspoň tak, jak jsem získal informace v nahodilém rozhovoru s pracovníkem v roce 2010. Co se týče textilního průmyslu, je pravdou, že byl rozsáhlý a pro samotné potřeby České republiky nevyužitelný. Ale na světě jsou země, které tento průmysl nemají a dlouho mít nebudou, a ty výrobky jsou pro ně rovněž nepostradatelné. Pak se vracím k myšlence, co pro odbyt našich výrobků učinil stát. Proč nedal možnost manažerským týmům těchto výrobních celků takové pravomoci, aby se pokusili na světovém trhu prosadit samy. Možná bychom se dnes divili, jaký by byl výsledek.

A tak se dostáváme k problému. Mnohokrát jsem si položil otázku, zda by například v Německu prodali Mercedes, v USA Forda, anebo v jiných zemích své tradiční a národní stříbro. Jsem plně přesvědčen, že nikoliv. Je to otázka jejich národní hrdosti, jejich národního uvědomění a citlivosti. Žádný z politiků by si nikdy nedovolil takové věci učinit, protože v těchto zemích, jak se říká lidově – by si již nikdy neškrtnul, jelikož lidé těchto zemí by mu již nikdy nedali možnost něco řídit, ovlivňovat.

 

Dnes se již tento stav nedá zvrátit, zastavené výroby obnovit. Možná by to šlo jediným způsobem. Začít vytvářet poptávku na trhu uplatněním pravidel fungující moderní demokratické společnosti. Tedy nastavením pravidel státu pro všechny stejně, jak již bylo zmiňováno v předchozím článku, nastavením ochrany vnitřního trhu před nezákonně dováženým zbožím. Zejména z Asijských zemí, jako textilní, spotřební a tabákové výrobky. Osobně jsem názoru, že demokracie jako taková zaručuje princip svobody, svobodného podnikání, zároveň však musí prostřednictvím státu garantovat tyto svobody. Pokud je někdo porušuje, pak stát je povinen takové jednání korigovat a použít všechny zákonné formy k jejich naplnění. Pokud toto nečiní, pak umožňuje vkročení zla do systému státu, jeho implantaci, která má za následek omezování státní svrchovanosti na vlastním území, což vede k ohrožení i samotných principů demokratické společnosti. Podkopávání těchto norem demokratických vazeb vede k samotnému oslabování ekonomiky státu bez rozdílu, je-li řízená státním, anebo soukromým sektorem. Takové oslabování ekonomiky má za následek podkopávání základních pilířů státní politiky, v oblasti sociální, zdravotní, důchodové. Tím i snižování hospodářských výsledků s průvodními jevy, jako snižování životní úrovně, snižování HDP, snižování příjmu do státního rozpočtu s nárůstem sociálního napětí společnosti a dalšími jevy.

Přál bych si, aby každý politik, začal hrát hlavně na hřišti, kterému se říká Česká republika. Aby hájil její zájmy a jejího lidu. Aby každý politik si uvědomil, že služba vlasti, je služba národu. Aby každý přesně věděl, jaké jsou jeho povinnosti a práva. Že soukromí sektor se nesmí mísit se státním, že ve státní službě je mzda daná, a nemůže odpovídat mzdám soukromého sektoru. Že ve státní službě přijímám důvěru občanů, kteří mi ji propůjčili, a odměna je jejich společným příspěvkem. Že za výkon ve státní službě nemohu chtít víc, nastavovat ruku, přivlastňovat si to, co mi nepatří, anebo se zvýhodňovat. To není má naivita, říkám to radši dopředu. Je to má filosofie, mé postoje a má morálka. Pokud uzavřu úmluvu s občany této země a oni mi tu důvěru vyjádří, pak hraji za ně, hájím jejich zájmy, práva a svobody, hájím zájmy této země, mé vlasti.

 

Politik je kolečkem soukolí v hodinách, když je špatný, nehraje za svůj tým, ale za své ambice, zájmy a cíle, jsou celé hodinky k ničemu. Buď se opožďují, anebo nejdou vůbec. Pak nám jsou takové hodinky k ničemu.

 

Jak řekl kdysi jeden význačný politik: Politika není špinavá, špinavý jsou ti, co jí takovou činí.

Ladislav Račok

Ladislav Račok

Ladislav Račok

Současný stav České republiky v oblasti politické, morální,ekonomické,státní a její možný vývoj v rámci Evropské unie.

Studuji sociální vědy. Vystudoval jsem střední zdravotní školu - obor všeobecná sestra, IDVPZ Brno - nadstavbové specializační studium péče o nemocné, Univerzitu Karlovu v Praze - Lékařskou fakultu v Hradci Králové - obor ošetřovatelství a psychologie. Jsem jednou ženatý, mám tři dcery a další člen rodiny - bordeuská doga -Xanta + příroda. Rád hraji tenis,volejbal.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora