Nebár se říkat pravdi je bolestivé,život bez pravdy je nebolestivý a falešný

Stát potřebuje profesionální armádu,moderní policii a hasičský sbor

Demokratický stát potřebuje profesionální armádu, moderní a akce schopnou policii, moderní hasičský sbor.   Poslední dobou hledám mnoho odpovědí na počínání ministerstva financí. Na jedné straně vede nekompromisní válku na snižování státních výdajů. Na tom by samozřejmě nebylo nic nerozumného, špatného. Dochází ke snižování rozpočtových kapitol jednotlivých ministerstev, kdy toto snižování se zejména projevuje snižováním tarifních a mzdových nákladů s následným snižováním počtu pracovníků těchto rezortů. Nechci ani vést diskuzi, zda je stát přebujelí, anebo ne. Problém je daleko hlubší, záludnější a zákeřnější.[ více ]

středa 27. červenec 2011 22:35 | Reputace článku: 4,39

Doba temna a inkvizice Ústeckého kraje ČSSD

Dnes nebudeme hovořit o korupci, ale možná je skrytá někde hluboko v myslích těch, co zavádí DOBU TEMNA A INKVIZICE ÚSTECKÉHO KRAJE, kteří chtějí zneužít probíhající optimalizaci školství zrušením tradičního gymnázia se stoletou tradicí v Rumburku ve prospěch svých tužeb a vizí. Kteří uvažují jinak, než je státem uvedená optimalizace škol, která by měla zajistit minimalizování ekonomických vstupů na zajištění chodů škol, měla zaručit rozvoj daného regionu v dostupnosti vzdělanosti a zaručit potřebnou úroveň a kvalitu středního školství, které v současnosti dle vědeckých analýz neodpovídá potřebnému stupni kvality. O snížení kvality vzdělanosti na odborných učilištích a středních odborných školách zajisté víme dostatečně všichni. [ více ]

neděle 17. červenec 2011 14:05 | Reputace článku: 3,44

Ladislav Račok

Ladislav Račok

Současný stav České republiky v oblasti politické, morální,ekonomické,státní a její možný vývoj v rámci Evropské unie.

Studuji sociální vědy. Vystudoval jsem střední zdravotní školu - obor všeobecná sestra, IDVPZ Brno - nadstavbové specializační studium péče o nemocné, Univerzitu Karlovu v Praze - Lékařskou fakultu v Hradci Králové - obor ošetřovatelství a psychologie. Jsem jednou ženatý, mám tři dcery a další člen rodiny - bordeuská doga -Xanta + příroda. Rád hraji tenis,volejbal.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora